Izvještavanje HANFA

Izvještavanje HANFA i računovodstveno praćenje društava za zastupanje u osiguranju i  društava za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju!


Revira d.o.o. je tvrtka specijalizirana za pružanje računovodstvenih usluga, poslovnog savjetovanja i izvještavanja za društva za brokerske poslove u osiguranju i reosiguranju.

Naše usluge obuhvaćaju sve što Vam je potrebo kako biste neometano mogli obavljati svoj posao dok mi brinemo o Zakonima, Pravilnicima i rokovima.

Uz redovne računovodstvene usluge (vođenje poslovnih knjiga, obračun plaća i putnih naloga, izrada i predaja izvještaja za PU i FINA-u), preko 10 godina za klijente izrađujemo i predajemo izvještaje za HANFA-u sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju financijskog i statističkog izvještaja osoba koje imaju dozvolu za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili distribucije reosiguranja.


Polugodišnji i godišnji izvještaji koji se dostavljaju u HANFA-u putem reports HANFA 

Predaju se u jednoj datoteci naziva FSI-PO izvješća, a sastoje se od:
  • Izvještaja o financijskom položaju (Bilanca)
  • Računa dobiti i gubitka
  • Izvještaja SP-1 i SP-1 dodatni
Izvještaji se predaju u HANFA-u kako slijedi:
  1. polugodišnji statistički izvještaj – do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja (rok dostave 31.7.).
  2. godišnji statistički izvještaj – najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka godine za koju se izvještaj sastavlja (rok dostave 31.3.).
  3. polugodišnji financijski izvještaj – najkasnije do isteka narednog mjeseca od isteka polugodišta za koje se izvještaj sastavlja (rok dostave 31.7.).
  4. godišnji financijski izvještaj – najkasnije u roku od tri mjeseca nakon isteka godine za koju se izvještaj sastavlja (rok dostave 31.3.).

Vodimo računa o svim promjenama pravilnika te smo informirani i sudjelujemo u zajedničkim temama i raspravama pri Odjelu za financijske institucije i makroekonomske analize HGK.

Ažurno, točno i na vrijeme sastavljamo i predajemo izvještaje u HANFA-u.

Registrirani smo kod HANFA-e te posjedujemo sve potrebne certifikate i potpise kojima samostalno predajemo izvještaje u HANFA-u.

Zbog toga naši klijenti ne moraju trošiti slobodno vrijeme prilikom predaje izvještaja kao i novac za ishodovanje certifikata. Kod nas imaju sve na jednom mjestu!

Više o našim uslugama možete provjeriti ovdje.

Ukoliko trebate računovodstvo koje će za Vas brinuti o HANFA-i ili trebate savjet slobodno nas kontaktirajte.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*