Usluge

Računovodstvene usluge za srednje, male i mikro poduzetnike.

Računovodstvene usluge REVIRA D.O.O. 

Pružamo sve usluge potrebne modernom poduzetniku za uspješno vođenje poslovanja i ispunjavanje svih zakonskih obveza.

Naše računovodstvene usluge će vam pomoći da smanjte svoje troškove i vrijeme, kako biste se mogli posvetiti svom poslu.

Prilagođavajući naše poslovanje potrebama komitenata razvili smo program usluga tako da obuhvaća sve što je potrebno za poslovanje u Republici Hrvatskoj.

Naše usluge obuhvaćaju : računovodstvene usluge, knjigovodstvene usluge, poslovno savjetovanje te planiranje i izvještavanje. 

Vođenje poslovnih knjiga

 • Evidentiranje poslovnih promjena na temelju primljene dokumentacije.
 • Poslovne promjene knjiže se ažurno po načelu dvojnog knjigovodstva prema usvojenom kontnom planu i računovodstvenim politikama u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

Obračun plaća

 • Točan i pravovremeni obračun plaća.
 • Kreiranje naloga i datoteka za plaćanje.
 • Izrada propisanih obrazaca vezanih uz obračun i isplatu plaće koji se dostavljaju Poreznoj upravi, Državnoj statistici i drugim državnim institucijama.
 • Nudimo mogućnost obračuna plaća također i kao outsourcing.

Obračun drugog dohotka

 • Obračuni autorskih honorara, ugovora o djelu i ostalih oblika drugog dohotka.
 • Kreiranje naloga i datoteka za plaćanje,
 • Izrada propisanih obrazaca vezanih uz obračun drugog dohotka koji se dostavljaju Poreznoj upravi.
 • Nudimo mogućnost obračuna drugog dohotka također i kao outsourcing.

Izrada financijskih izvještaja

 • Godišnji financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje) i njihova dostava u FINA-u
 • Godišnja prijava poreza na dobit slanje u Poreznu upravu
 • Izrada polugodišnjih i godišnjih izvještaja za društva koja se bave brokerskim poslovima u osiguranju i reosiguranju i njihova dostava u HANFA

Upravljačko računovodstvo

 • Planiranje, budžetiranje, analiza
 • Mjesečni i kvartalni menadžerski izvještaji

Ostale usluge

 • Zastupanje zastupanje društva prilikom nadzora od strane nadležnih državnih institucija
 • Poslovno savjetovanje klijentima kako bi radili u skladu sa zakonima i propisima koji vrijede u RH te u skladu s tim i usmjeravanje klijenata prema optimalnim poslovnim rješenjima.
 • Prijave i odjave djelatnika kod Zavoda za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Prilikom obavljanja naših usluga sve poslovne promjene i financijske izvještaje pratimo i obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o porezu na dohodak, Zakonom o porezu na dobit i Hrvatskim odnosno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Podaci naših klijenata predstavljaju poslovnu tajnu.

Obratite nam se s povjerenjem i informirajte se o našim cijenama i uslugama ili zatražite ponudu.